Back to Top

Asistenční psi

Asistenční psi jsou vycvičení „na míru“ pro člověka s tělesným postiženým (a také pro ty, kteří mají například záchvatovitá onemocnění jako je epilepsie, nebo pro nevidomé). Při výběru a výcviku psa se vychází z toho, že každý člověk s postižením má specifické potřeby a nároky.

Číst dál...

Bydlení

V textu níže naleznete informace o možnostech bydlení a jeho úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Rekonstrukce stávajícího bytu

Jednou z variant řešení situace je rekonstrukce stávajícího bytu. Finance na ni můžete získat např. i prostřednictvím Příspěvku na zvláštní pomůcku. Pomoc při vyplnění žádosti o tento příspěvek, nebo konzultaci k rekonstrukci bytu (studie, řešení dispozic, pomoc při schvalovacím procesu) vám mohou poskytnout pracovníci naší organizace.

Číst dál...

Dávky nemocenského pojištění

Systém nemocenského pojištění je určen výdělečně činným lidem, které v případě nemoci, úrazu, ošetřování člena rodiny, těhotenství nebo péče o dítě zabezpečuje peněžitými dávkami. Nemocenské pojištění je upraveno zákonem 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění ve znění pozdějších předpisů.

Číst dál...

Dávky pěstounské péče

Pěstounská péče představuje náhradní rodinnou výchovu. Soud svěřuje dítě pěstounovi do péče v případech, kdy se o něj vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí starat. Dávky pěstounské péče jsou čtyři a jsou určeny ke krytí nákladů svěřených dětí, na odměnu pěstouna a další náklady spojené s touto péčí. Dávky pěstounské péče jsou upraveny zákonem 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v aktuálním znění.

Číst dál...

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Aktuálně patří mezi dávky pro osoby se zdravotním postižením Příspěvek na mobilitu a Příspěvek na zvláštní pomůcku. Podrobné informace naleznete v zákoně 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením v aktuálním znění a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Číst dál...

Strana 1 z 5