Asistenční psi jsou vycvičení „na míru“ pro člověka s tělesným postiženým (a také pro ty, kteří mají například záchvatovitá onemocnění jako je epilepsie, nebo pro nevidomé). Při výběru a výcviku psa se vychází z toho, že každý člověk s postižením má specifické potřeby a nároky.

O asistenčního psa se žádá u specializovaných organizací, které psy pro tyto účely cvičí. V každé organizaci vám sdělí, co přesně je potřeba udělat a jaké tiskopisy vyplnit. Za výcvik psa se neplatí, v případě vodícího psa pro nevidomé se dokonce jedná o státem hrazenou kompenzační pomůcku (více informací naleznete v zákoně 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, dávka Příspěvek na zvláštní pomůcku), držitel psa hradí pouze jeho stravu a péči veterináře.