Back to Top

Důchody

Podrobné informace o důchodovém systému v ČR lze získat na stránkách České správy sociálního zabezpečení a v zákoně 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Důchody se skládají ze dvou složek, a to ze základní pevné částky a procentní výměry.

Číst dál...

Elektrické vozíky na pozemních komunikacích

Od 1. 4. 2020 vstoupil v účinnost Zákon 52/2020 Sb., kterým se mění zákon 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, podle jehož § 3 se rychlost elektrických invalidních vozíků, nad níž by je provozovatelé měli registrovat jako zvláštní vozidlo, zvyšuje z původních 6 na 15 kilometrů za hodinu.

Číst dál...

Elektrický vozík

Elektrický vozík je jednou z kompenzačních pomůcek, o jejichž předepsání můžete požádat svého odborného lékaře a kterou vám může uhradit vaše zdravotní pojišťovna. Specifický je však v tom, že pro jeho přidělení je potřeba vyplnit navíc ve spolupráci se specializovanými lékaři formulář, kterým se doloží, že vás zdravotní stav opravňuje k nároku na tuto pomůcku, a jste způsobilí ji bezpečně ovládat v silničním provozu.

Číst dál...

Informační portály pro osoby s tělesným postižením

Pokud potřebujete získat informace určené přímo osobám se zdravotním postižením, můžete zkusit specializované webové portály. Jejich prostřednictvím můžete získat informace z oblastí dotýkajících se života s tělesným handicapem. Vyzkoušet můžete například tyto:

Číst dál...

Strana 3 z 8