Back to Top

Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky podporují či nahrazují ztracenou fyzickou funkci a přispívají tak ke zmírnění či kompenzaci postižení. Zjednodušují také každodenní úkony a slouží i jako prevence úrazů. Na trhu je široký sortiment kompenzačních pomůcek a firem, které je vyrábějí a prodávají.

Číst dál...

Nadace

Občanský zákoník nadaci vymezuje jako právnickou osobu, která dlouhodobě shromažďuje majetek mající sloužit užitečnému cíli. Více informací lze získat v Občanském zákoníku 89/2012 Sb. od paragrafu 309 dále. 

V současné době jsou v České republice registrovány stovky nadací s různým zaměřením na cílové skupiny, řešenou problematiku a nabízející různou formu poskytování pomoci.

Číst dál...

Neformální péče

I přes pestrý výběr pobytových sociálních služeb zůstává tím nejpřirozenějším péče o naše blízké, kteří to potřebují, tam, kde to znají a je jim nejlépe - doma. Ať už pečujete o malé dítě se zdravotním postižením nebo o stárnoucí rodiče, kterým ubývají síly, je tato péče označována jako domácí, laická či neformální. Do této kategorie patří všichni pečující blízcí příbuzní i přátelé a známí, kteří službu neposkytují jako zaměstnanci organizace.

Číst dál...

Podpora v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti slouží k finančnímu překlenutí doby po ztrátě zaměstnání.

Nezaměstnanému občanovi, který požádá o pomoc při zprostředkování zaměstnání Úřad práce České republiky, vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti (pokud splní zákonem stanovené podmínky, jako je například, že není poživatelem starobního důchodu nebo získal v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců). Doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti činí podle věku uchazeče o zaměstnání 5 až 11 měsíců.

Číst dál...

Strana 3 z 5