Životní minimum je minimální hranice peněžních příjmů, nutná k zajištění výživy a dalších základních osobních potřeb.

Existenční minimum je minimální hranice peněžních příjmů, která je považována za nutnou k zajištění výživy a dalších základních osobních potřeb na úrovni, která umožňuje přežití.

Tato minima se využívají především pro určení nároku na dávky v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory. Částky životního minima se určují podle počtu osob v domácnosti a podle jejich věku. Existenční minimum je v současné době 2 200 Kč. Podrobné informace lze nalézt v zákoně 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu a také na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí zde.