Podpora v nezaměstnanosti slouží k finančnímu překlenutí doby po ztrátě zaměstnání.

Nezaměstnanému občanovi, který požádá o pomoc při zprostředkování zaměstnání Úřad práce České republiky, vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti (pokud splní zákonem stanovené podmínky, jako je například, že není poživatelem starobního důchodu nebo získal v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců). Doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti činí podle věku uchazeče o zaměstnání 5 až 11 měsíců.

O podpoře v nezaměstnanosti rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce České republiky ve správním řízení. Žádost o zprostředkování zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti podejte osobně na krajské pobočce Úřadu práce České republiky.