Back to Top

NÁVRH NOVELY ZÁKONA Č. 108/2006 Sb. V SENÁTU

V Novinách POV 3/2021 jsme vás informovali o obavách, které sdílíme s dalšími organizacemi v souvislosti s návrhem novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Ten obsahuje mimo jiné záměr sloučit pečovatelskou službu a službu osobní asistence. Počítá také se sloučením všech pobytových sociálních služeb v jednu. Pražská organizace vozíčkářů s tímto návrhem jednoznačně nesouhlasí, bohužel, Poslanecká sněmovna přes četné výzvy osob a organizací, kterých se změny dotýkají, návrh schválila a předala Senátu. Ten by se jím mohl zabývat na nejbližší schůzi, tedy již 26. října. Máte-li z návrhů obavu, stejně jako my, prosím, kontaktujte senátory. Jejich seznam a e-mailové adresy najdete na www.senat.cz.

Mezinárodní den pečujících

Na datum 2. října připadá Mezinárodní den pečujících. Lidí, kteří dávají svou sílu, čas a schopnosti blízkým, kteří by se bez jejich pomoci neobešli. Těší nás, že se rozrůstá zázemí organizací, které se rozhodly pečovat o pečující, odlehčit jim v jejich nelehkých povinnostech, podpořit je kvalitními informacemi a nabídnout pomoc jim samotným na oplátku za jejich úsilí.

Číst dál...

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsou za dveřmi. Proběhnou v pátek 8. a v sobotu 9. října 2021. Bohužel, zatím neexistuje přehled přístupnosti volebních místností. Pokud si tedy nejste jistí, zda je volební místnost vašeho okrsku bezbariérová, využijte možnost volit s využitím přenosné volební schránky, se kterou se přímo k vám dostaví členové volební komise. 

Podrobné informace o možnostech volení získáte na stránkách Ministerstva vnitra ČR zde: https://volby.mvcr.cz/osoby-se-zdravotnim-postizenim/hlasovani

Potřebujete lázně?

Rádi byste jeli do lázní a nevíte, jak získat lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou? V našem článku se to dozvíte.

Péče může být z prostředků veřejného zdravotního pojištění uhrazena buď komplexně, nebo jako příspěvková, kdy si ubytování i stravu musíte zaplatit sami. Na komplexní péči se vztahuje pracovní neschopnost, v rámci příspěvkové to neplatí. Pokud ještě pracujete, je potřeba si vzít dovolenou nebo náhradní volno.

Číst dál...