Back to Top

Vánoční benefiční koncert 2021

      Zveřejněno: 11. 11. 2021 14:08

 

Ačkoliv jsme vás na letošní Vánoční benefiční koncert zvali docela nedávno, musíme nyní jeho konání odvolat. Vzhledem k aktuální epidemické situaci jsme se rozhodli prosincové akce Pražské organizace vozíčkářů zrušit. Děkujeme za pochopení.

 

Narozeniny POV

      Zveřejněno: 10. 2. 2021 9:13

Letos slaví Pražská organizace vozíčkářů 30 let od svého vzniku. Oslavy našich kulatin letos spojíme s 39. ročníkem Sportovního setkání (nejen) vozíčkářů - Hvězdou 2021. Podrobnosti budeme průběžně zveřejňovat zde. Budeme rádi, pokud s námi jubileum oslavíte pod širým nebem.

Členská schůze 2021 - POZOR, ZMĚNA

      Zveřejněno: 10. 2. 2021 9:11

Členská schůze Pražské organizace vozíčkářůDEN POV, svolaná na úterý 22. června 2021, se bude z důvodu malého zájmu o účast konat v prostorách Centra samostatného života (Benediktská 688/6, Praha 1) od 10:15 do 12:00. Program byl všem členům zaslán v Novinách POV. Už nyní je zřejmé, že schůze nebude usnášeníschopná. Všechny potřebné úkony a schvalování tedy proběhne per rollam. Podrobné informace zašleme v Novinách POV v první polovině června 2021. Děkujeme za pochopení.