Back to Top

Asistence na letišti

Při plánovaném využití letecké přepravy mohou cestující s omezenou schopností pohybu a orientace oslovit letiště s žádostí o dopomoc při pohybu v jejich prostorách.

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a rady 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě jsou provozovatelé letišť povinni zajistit asistenční služby pro osoby se zdravotním postižením.

Číst dál...

Asistenční psi

Asistenční psi jsou vycvičení „na míru“ pro lidi s tělesným postiženým (a také pro ty, kteří mají například záchvatovitá onemocnění jako je epilepsie, nebo pro nevidomé). Při výběru a výcviku psa se vychází z toho, že každý člověk s postižením má specifické potřeby a nároky. To se týká nejen postižení, ale také například domácího prostředí a zaměstnání. Zásadní je, aby se člověk o psa dokázal postarat a zvládal potřebné povely.

Číst dál...

Asistenční služba na vlakových nádražích

Správa železnic zavedla bezplatnou asistenční službu pro cestující s pohybovým omezením. Mobilní čety pomáhají lidem při přesunu přes nádraží až k nástupištím. Služba, kterou si cestující musí objednat (doporučeno objednávat alespoň 48 h předem) prostřednictvím elektronického formuláře, je k dispozici na 869 nádražích po celé České republice.

Číst dál...

Bonusy zdravotních pojišťoven

Zdravotní pojišťovny poskytují svým pojištěncům nad rámec plateb z veřejného zdravotního pojištění řadu bonusů a výhod, především pro podporu zdravého životního stylu a prevence různých onemocnění.

Podívejte se, jaké výhody a bonusy nabízí právě vaše zdravotní pojišťovna.

Číst dál...

Bydlení

V textu níže naleznete informace o možnostech bydlení a jeho úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Rekonstrukce stávajícího bytu

Jednou z variant řešení situace je rekonstrukce stávajícího bytu. Finance na ni můžete získat např. i prostřednictvím Příspěvku na zvláštní pomůcku. Pomoc při vyplnění žádosti o tento příspěvek, nebo konzultaci k rekonstrukci bytu (studie, řešení dispozic, pomoc při schvalovacím procesu) vám mohou poskytnout pracovníci naší organizace.

Číst dál...

Strana 1 z 10