Členem Pražské organizace vozíčkářů (POV) se může stát dospělá právně způsobilá osoba. Členství je určeno především lidem, kteří využívají námi nabízené služby, nicméně členy se mohou stát i ti, kteří příslušností k POV chtějí projevit podporu její činnosti. K zapsání mezi členy POV je třeba vyplnit evidenční list člena, který naleznete ke stažení pod tímto článkem. (Na požádání zašleme tištěnou verzi evidenčního listu.) Vytištěný, vyplněný a podepsaný evidenční list odešlete na adresu POV. Obratem vás bude kontaktovat náš pracovník, který vás provede nabídkou našich služeb.

Výhody členství v POV

Některé služby a akce pořádané Pražskou organizací vozíčkářů jsou určené jen členům organizace (např. Klub TÚRA), nebo je mohou využívat za výhodnějších podmínek. Členové POV jsou pravidelně informováni o aktuálním dění prostřednictvím NOVIN POV. Majitelům e-mailových schránek zasíláme aktuální zprávy a zajímavosti. Vybrané publikace zasíláme členům na vyžádání zdarma. Zpoplatněné publikace jsou pro členy levnější a na požádání je zašleme na adresu člena bez přičtení poštovného.

Členské příspěvky

Členi POV mají povinnost každoročně uhradit členský příspěvek ve výši 100,- Kč, a to nejpozději do 31. března daného roku. Způsobů úhrady členského příspěvku je několik. Jednak můžete částku složit osobně v kanceláři POV oproti potvrzení o platbě, případně bankovním převodem na účet POV. Můžete jej také poslat složenou typu „C“ na adresu organizace, složenkou typu „A“ na účet organizace nebo využít přímý převod částky. Číslo účtu pro platbu členských příspěvků je 579 512 493/0300, variabilní symbol je číslo 69 + vaše evidenční číslo (zjistíte od pracovníků POV). Preferujeme bankovní převod. Dbejte na to, aby Vaše platba byla námi rozpoznatelná. V případě nejasností kontaktujte pracovníky POV.