Back to Top

Průzkum mezi klienty individuálních dopravních služeb BEZBA DOPRAVY

V minulém roce jsme byli osloveni vedením Bezba dopravy s prosbou o připomínky a postřehy k fungování individuálních dopravních služeb. Děkujeme členům Pražské organizace vozíčkářů, kteří se do průzkumu na základě výzvy zapojili. Materiál sice nevzbudil takový zájem stran provozovatele, v jaký jsme doufali, přesto se nám podařilo získat cenné informace. Pro zájemce o informace výstupy průzkumu zveřejňujeme. 

PROGRAM PODPORY PRO OBYVATELE PRAHY

Sociální nadační fond hlavního města Prahy otevírá Program podpory. Program je určen obyvatelům Prahy se závažným zdravotním znevýhodněním, s déletrvajícím závažným či nevyléčitelným onemocněním, kteří potřebují podporu nebo péči další osoby pro život v domácím prostředí či zajištění léčebného režimu, aby bylo možné předejít ústavní péči.

Číst dál...

Vyšly první NOVINY POV roku 2024

První NOVINY POV letoška přinášejí přehled akcí Pražské organizace vozíčkářů na únor a březen. Najdete v nich ale také další užitečné informace, například o přihlašování do Klubu TÚRA pro nadcházející výletní sezónu. Noviny si můžete stáhnout zde: https://pov.cz/o-nas/noviny-pov

Změny ve struktuře České správy sociálního zabezpečení

Síť 77 okresních správ sociálního zabezpečení, v Praze Pražské správy sociálního zabezpečení, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení Brno (OSSZ) a 6 regionálních pracovišť ČSSZ se od ledna 2024 změní na 5 územních správ sociálního zabezpečení (ÚSSZ). Změnami ve struktuře nedochází k uzavření žadné z okresních správ, označeny budou stejně jako doposud (tj. okresní správa sociálního zabezpečení, případně Pražská správa sociálního zabezpečení či Městská správa sociálního zabezpečení Brno). Klienti tedy mohou dále využívat služeb té okresní správy, na kterou jsou zvyklí, a navíc budou mít možnost navštívit kteroukoliv jinou okresní správu podle vlastní volby. V působnosti ČSSZ vznikne dále samostatný Institut posuzování zdravotního stavu (IPZS).

Číst dál...