Back to Top

Pozor! Platnost poukazu na zdravotnické prostředky se výrazně zkrátila

zdroj: VZP

Lhůta pro uplatnění poukazu je zkrácena z 90 na 30 dnů od jeho vystavení předepisujícím lékařem, neurčí-li předepisující lékař jinak.

S účinností od 26. 5. 2021 se v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb. mění doba možnosti uplatnění poukazu u výdejce zdravotnických prostředků. Nově lze poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, poukaz na foniatrickou pomůcku a poukaz na optickou pomůcku u výdejce (lékárna, optika, smluvní výdejce, výdejna) uplatnit jen do 30 dnů od jeho vystavení předepisujícím lékařem, neurčí-li předepisující lékař jinak, nejpozději však do jednoho roku.

Poukazy vystavené do 25. 5. 2021 lze uplatnit dle původní legislativní úpravy do 90 dnů od jejich vystavení.

Výzkum násilí na lidech se zdravotním postižením

Organizace In IUSTITIA v těchto dnech realizuje výzkum násilí na lidech se zdravotním postižením. S výzkumem mohou pomoc i ti, kteří násilí na vlastní kůži nezažili. Vše o této iniciativě a o možnostech zapojení se dozvíte zde: https://in-ius.cz/zahajili-jsme-on-line-vyzkum-nasili-na-lidech-se-zdravotnim-postizenim/

Pochod Praha - Prčice 2021 zrušen

Přes veškeré úsilí hlavních pořadatelů, kterým tímto velice děkujeme, nebyl 55. ročník Pochodu Praha Prčice povolen. Doufejme tedy, že zdrávi dojdeme do cíle v sobotu 21. května 2022. O alternativních možnostech projít si oblíbené trasy legendárního pochodu se dočtete v druhé polovině června na stránkách www.praha-prcice.cz,

Očkování pečujících

Osoby pečující o blízkého ve III. a IV. stupni závislosti se mohou od 3. května do 15. června registrovat k očkování. Musejí se vydat na pracoviště Úřadu práce v místě trvalého pobytu osoby, o kterou pečují. Tam obdrží potřebný kód a potvrzení, které budou muset spolu s občanským průkazem předkládat při očkování. Termín a místo očkování si vyberou podle svých možností.