Back to Top

VYCHÁZKA BEZ BARIÉR 4/2024

Kategorie:
Volnočasovky
Datum
15. květen 2024

Po delší pauze se spolu zajdeme podívat do areálu Pražského hradu, největšího souvislého hradního komplexu na světě. S naší milou dvorní průvodkyní Helenou Ganickou si krátce popovídáme o jeho historii a užijeme si i trochu zeleně v Královské zahradě a Zahradě na Valech. Sraz Hradčanské náměstí u sochy T. G. Masaryka ve 14:00, závěr v 16:30 tamtéž.

Účastnický příspěvek 50,- Kč / osoba.