Kromě zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti upravuje oblast zaměstnanosti osob se zdravotním postižením (dále i OZP) vyhláška 518/2004 Sb., kterou se tento zákon provádí.

Podrobné informace a související kontakty najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu práce.

Osobami se zdravotním postižením jsou podle zákona o zaměstnanosti osoby uznané invalidními v prvním, druhém či třetím stupni a osoby zdravotně znevýhodněné. Na trhu práce se těmto osobám poskytuje zvýšená ochrana. 

Pro získání a udržení vhodného zaměstnání může OZP požádat příslušný úřad práce o zabezpečení pracovní rehabilitace

Zaměstnání lze získat buď na běžném, nebo chráněném trhu práce.

Chráněný trh práce tvoří zaměstnavatelé, kteří uzavřeli v příslušné krajské pobočce Úřadu práce písemnou dohodu o uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce a zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením ze všech svých zaměstnanců. 

Na vybavení chráněného pracovního místa i na náklady na jeho provoz lze žádat finanční podporu. Chráněné pracovní místo pak musí být ke svému účelu využíváno nejméně 3 roky.

Ostatní zaměstnavatelé mají povinnost rozšiřovat podle svých podmínek možnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením a v případě, že mají více než 25 zaměstnanců, jim zákon 435/2004 Sb. ukládá zaměstnat nejméně 4 % osob se zdravotním postižením či znevýhodněním. 

Pokud to není možné, musí zaměstnavatelé odebírat od takových subjektů výrobky, služby nebo jim zadávat pracovní zakázky. Další variantou je odvod finanční částky do státního rozpočtu.

V případě zaměstnání OZP může zaměstnavatel požádat o příspěvek na zřízení pracovního místa a na podporu zaměstnávání těchto osob.