V Novinách POV 3/2021 jsme vás informovali o obavách, které sdílíme s dalšími organizacemi v souvislosti s návrhem novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Ten obsahuje mimo jiné záměr sloučit pečovatelskou službu a službu osobní asistence. Počítá také se sloučením všech pobytových sociálních služeb v jednu. Pražská organizace vozíčkářů s tímto návrhem jednoznačně nesouhlasí, bohužel, Poslanecká sněmovna přes četné výzvy osob a organizací, kterých se změny dotýkají, návrh schválila a předala Senátu. Ten by se jím mohl zabývat na nejbližší schůzi, tedy již 26. října. Máte-li z návrhů obavu, stejně jako my, prosím, kontaktujte senátory. Jejich seznam a e-mailové adresy najdete na www.senat.cz.