Od 1. ledna 2022 dochází díky novele zákona kromě zefektivnění procesu poskytování těchto dávek také k několika významným změnám. Podrobnosti můžete nalézt v zákoně 252/2021 Sb., kterým se mění zákon 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů.

Novelou se rozšiřuje seznam osob, které mohou po schválení soudem při jednání s ÚP ČR zastupovat dospělou osobu se zdravotním postižením, která nemůže kvůli duševní poruše jednat samostatně.

Příspěvek na zvláštní pomůcku (především na pořízení motorového vozidla) mohou nyní získat i osoby s poruchou autistického spektra či s opakovanými a přetrvávajícími závažnými agresivními projevy. Například na pořízení schodišťové plošiny či stropního zvedacího systému pak budou mít nárok také osoby s těžkou demencí, které jsou odkázány na mechanický vozík či jsou imobilní.

Průkaz osoby se zdravotním postižením (OZP) nově vymezuje okruh zdravotních postižení, u nichž bude nárok na průkaz OZP bez časového omezení a bez opakovaného posuzování zdravotního stavu. U samotné kartičky zůstává platnost omezena a Úřad práce bude v takovém případě pouze vydávat nový doklad na další období. Držitel průkazu OZP pak bude 90 dní před vypršením platnosti dokladu o této skutečnosti písemně informován.

Novinkou jsou také sankční opatření v případech, kdy příjemce příspěvku na zvláštní pomůcku všechny poskytnuté peníze nevyužije na nákup pomůcky, pomůcku nevyužívá po zákonem stanovenou dobu či trvale nespolupracuje s úřadem práce.