Pro své obyvatele (s trvalým pobytem na území MČ Praha 14), kteří pobírají nedostatečný příspěvek na péči ve III. a IV. stupni závislosti, připravili zástupci Městské části Praha 14 dotační program, v rámci kterého mohou na dofinancování potřebných sociálních služeb žádat o individuální grant až do výše 50 000,- Kč. Všechny dokumenty a pravidla pro podání žádosti naleznete zde: https://www.praha14.cz/samosprava/dulezite-informace/dotace/  Budete-li potřebovat pomoc s vyplněním žádosti, kterou je třeba podat v termínu od 1. března do 31. března 2022, neváhejte se na nás obrátit.