Děkujeme všem členům a klientům, pomocníkům, přátelům a podporovatelům za pestrý rok 2022. Těšíme se na vzájemná setkávání v novém roce. Vám všem do roku 2023 přejeme pevné zdraví a spokojenost, spoustu inspirujících zážitků a dobrých lidí kolem. Vaše Pražská organizace vozíčkářů.