V seznamu rušených poboček České pošty je mimo jiné i pobočka na Slunečním náměstí, v centru Městské části Praha 13. Tato bezbariérová pobočka je využívaná obyvateli domu s byty zvláštního určení v Kodymově ulici. Obrátili jsme se proto na pana ministra Víta Rakušana s prosbou, zda by v tomto případě, ale i obecně, mohl být výběr poboček přehodnocen také s ohledem na jejich bezbariérovost a dostupnost. Přístupné prostředí není jen potřebou lidí s tělesným handicapem, ale velké části široké veřejnosti - rodičů s dětmi, seniorů, obyvatel s dočasně omezenou schopností pohybu. Věříme, že toto kritérium bude zohledněno.