V minulém roce jsme byli osloveni vedením Bezba dopravy s prosbou o připomínky a postřehy k fungování individuálních dopravních služeb. Děkujeme členům Pražské organizace vozíčkářů, kteří se do průzkumu na základě výzvy zapojili. Materiál sice nevzbudil takový zájem stran provozovatele, v jaký jsme doufali, přesto se nám podařilo získat cenné informace. Pro zájemce o informace výstupy průzkumu zveřejňujeme.