Na konci června vyšel druhý díl brožury Praha: čtyři procházky bez bariér. Publikace vydaná ve spolupráci Pražské organizace vozíčkářů, agentury Prague City Tourism a MHMP volně navazuje na předchozí díl, který vyšel v roce 2017. Nabízí další čtyři pražské procházky po trasách určených lidem s pohybovým omezením, tentokrát však cílí na méně známé přesto zajímavé a atraktivní místa metropole.

Brožura obsahuje doporučené trasy s různým stupněm obtížnosti, které vedou po pražských ostrovech s romantickou atmosférou, Letné s kouzelnými výhledy na Prahu a Karlínem a Holešovicemi, modernějšími čtvrtěmi s osobitým charakterem. Přestože je publikace určena především lidem používajícím mechanický nebo elektrický vozík, může být zdrojem inspirace i rodičům s kočárky a seniorům s pohybovým omezením. Všechny čtyři trasy vedou po zpevněném povrchu, ať už z asfaltu, dlažby nebo mlatu, vyhýbají se schodům, úzkým průjezdům nebo extrémním sklonům komunikací. Každá vycházka má výchozí bod u zastávky hromadné dopravy. Součástí tras jsou zajímavé objekty i toalety s úplnou nebo částečnou přístupností. Podrobný popis terénu, přístupových komunikací i důležitých bodů má umožnit každému uživateli průvodce posoudit, nakolik je právě pro něj návštěva konkrétního místa realizovatelná, případně kolik dopomoci při ní bude potřebovat. Pro lepší orientaci je každá vycházka doplněna přehlednou mapkou s vyznačenou trasou a vrstvou informačních piktogramů.