Na odkazu níže získáte podrobné informace o očkování chronicky nemocných osob, včetně informací, které chronické diagnózy spadají do aktuální vlny očkování. 

https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108