Dnes je to přesně 30 let, kdy byla Pražská organizace vozíčkářů (POV) oficiálně dle tehdy platného zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, registrována Ministerstvem vnitra ČR. I když historie POV sahá hluboko do sedmdesátých a osmdesátých let minulého století, nové pořádky v naší zemi umožnily, aby se před třiceti lety z hnutí stala oficiální organizace. Jmen, které se ke vzniku POV váží, je celá řádka. Do postu na FB by se sotva vešla. Proto za všechny, kteří stáli u kolébky naší organizace, zmiňujeme Zdenku Hanákovou, dlouholetou předsedkyni. Prostřednictví všech pracovníků a dobrovolníků byla POV při prosazování zájmů a práv vozíčkářů, formování služby osobní asistence, rozvoje speciálních dopravních služeb upravenými mikrobusy, rekondičních pobytů a dalších volnočasových aktivit pro lidi s těžkým tělesným postižením a aktivit vedoucích k odstraňování nejen architektonických bariér. Jedeme dál. A jsme rádi, že jedete s námi.