Osoby pečující o blízkého ve III. a IV. stupni závislosti se mohou od 3. května do 15. června registrovat k očkování. Musejí se vydat na pracoviště Úřadu práce v místě trvalého pobytu osoby, o kterou pečují. Tam obdrží potřebný kód a potvrzení, které budou muset spolu s občanským průkazem předkládat při očkování. Termín a místo očkování si vyberou podle svých možností.