Přes veškeré úsilí hlavních pořadatelů, kterým tímto velice děkujeme, nebyl 55. ročník Pochodu Praha Prčice povolen. Doufejme tedy, že zdrávi dojdeme do cíle v sobotu 21. května 2022. O alternativních možnostech projít si oblíbené trasy legendárního pochodu se dočtete v druhé polovině června na stránkách www.praha-prcice.cz,