Back to Top

Vinohradské vozíkohraní již po desáté

V pátek 4. září se na brněnských Vinohradech uskuteční 10. ročník Vinohradského vozíkohraní. Již tradiční akcí budou brněnští oslavovat také 30 výroční vzniku Ligy vozíčkářů. Zváni jsou všichni a těšit se můžete například na prezentaci nové tělocvičny, výtvarné dílny, aktivity pro děti nebo diskotékou pod širým nebem. Přejeme Lize vozíčkářů pěkné počasí pro její akci a hodně sil do dalších let.

Více informací naleznete zde: http://www.ligavozic.cz/2020/08/11/kolonada-pojedte-s-nami/

Festival Jeden svět pokračuje

Festival Jeden svět, který musel být na jaře přerušen, pokračuje ve dnech 11. - 13. září 2020 v Kasárnách Karlín. V dalších kinech v Praze se budou promítat festivalové filmy od 11. do 22. září. Od 17. září pak odstartuje Jeden svět v regionech. Podrobné informace o programu i přístupnosti míst, ve kterých se odehrává, zjistíte zde: https://www.jedensvet.cz/2020/

Kolonáda 2020

Brněnská Liga vozíčkářů pořádá ve čtvrtek 27. srpna již třetí Kolonádu. Společná jízda na všem, co má kola, nemá jen sportovní charakter. Je také příležitostí pro přirozenou integraci a dobročinnost. 

O podrobnostech akce se dočtete zde: http://www.ligavozic.cz/2020/08/11/kolonada-pojedte-s-nami/

Elektrické vozíky na pozemních komunikacích

Od 1. 4. 2020 vstoupil v účinnost Zákon 52/2020 Sb., kterým se mění zákon 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, podle jehož § 3 se rychlost elektrických invalidních vozíků, nad níž by je provozovatelé měli registrovat jako zvláštní vozidlo, zvyšuje z původních 6 na 15 kilometrů za hodinu. Elektrický vozík se považuje za silniční vozidlo a je nutné jej registrovat v registru silničních vozidel také v případě, kdy jeho šířka nebo délka přesahuje 140 centimetrů nebo jeho maximální přípustná hmotnost převyšuje 450 kg.

Pokud jste si vozík pořídili z vlastních prostředků, je konstrukčně způsobilý a zvládnete ho ve vyšší rychlosti bezpečně ovládat, pak je možno rychlost vozíku upravit. V některých případech stačí rychlost vozíku nastavit pomocí speciálního software. U jiných typů je potřeba například vyměnit motor či doplnit zařízení pro stabilizaci jízdy.  Pro více informací doporučujeme obrátit se na výrobce či dodavatele. Toto však neplatí, pokud vám byl vozík vydán s úhradou od zdravotní pojišťovny. V takovém případě jeho maximální rychlost omezuje novela zákona O veřejném zdravotním pojištění  282/2018 Sb. Zde je v kategorizačním stromě uvedeno, že maximální rychlost elektrického vozíku je 6 km/h. Dodavatelská firma ani zákazník nejsou oprávněni si tuto maximální rychlost jakkoliv zvýšit.