Na středu 8, června svolala v dubnu 2022 předsedkyně Pražské organizace vozíčkářů Členskou schůzi - DEN POV. Konat se bude v KC Zahrada (Malenická 1784, Praha 11 – Jižní Město).

Na schůzi vás pracovníci POV seznámí s jednotlivými projekty, kterým se věnujeme, a společně naplánujeme budoucí aktivity POV. Dostatečný prostor dáme diskuzi. Po ukončení schůze vás zveme na oslavu Narozenin POV.

Na Den POV je třeba se telefonicky nebo e-mailem přihlásit, nejpozději do 27. května do 15:00. Stejně jako na ostatní pražské akce je třeba, abyste si dopravu na místo konání a zpět domů zajistili sami, Nicméně se pokusíme ještě dispečinku údaje o dopravovaných shrnout tak, aby vše klaplo bez problémů, zejména při večerním rozvozu. Při přihlašování tedy nezapomeňte uvést, zda službu Bezba dopravy využijete. Dopravu budete platit přímo poskytovateli (50,- Kč za osobu a jednu cestu).

PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE

15:30 – 16:00 – prezence

16:00 – zahájení schůze

1) představení a schválení programu

2) zprávy o projektech realizovaných v roce 2021 a plánech na rok 2022

3) finanční zpráva

4) diskuze

17:50 – ukončení schůze

UPOZORNĚNÍ! Dle změny stanov našeho spolku, kterou jste odsouhlasili v roce 2021, bude v případě shledání členské schůze POV neusnášeníschopnou, bezprostředně svolána náhradní členská schůze. Ta se tak uskuteční ve stejném čase a na stejném místě, jako schůze řádná