Členská schůze Pražské organizace vozíčkářůDEN POV, svolaná na úterý 22. června 2021, se bude z důvodu malého zájmu o účast konat v prostorách Centra samostatného života (Benediktská 688/6, Praha 1) od 10:15 do 12:00. Program byl všem členům zaslán v Novinách POV. Už nyní je zřejmé, že schůze nebude usnášeníschopná. Všechny potřebné úkony a schvalování tedy proběhne per rollam. Podrobné informace zašleme v Novinách POV v první polovině června 2021. Děkujeme za pochopení.