Součástí zdravotní péče u konkrétních onemocnění a po operacích je i možnost absolvovat léčebný pobyt v lázních.

Péče může být z prostředků veřejného zdravotního pojištění uhrazena buď komplexně, nebo jako příspěvková, kdy si ubytování i stravu musíte zaplatit sami. Na komplexní péči se vztahuje pracovní neschopnost, v rámci příspěvkové to neplatí. Pokud ještě pracujete, je potřeba si vzít dovolenou nebo náhradní volno.

Jestli se úhrada léčebných pobytů vztahuje právě na vaše onemocnění, zjistíte z indikačního seznamu. Ten najdete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR v prováděcí vyhlášce zákona o veřejném zdravotním pojištění (vyhláška č. 2/2015 Sb. ).

Pokud podle indikačního seznamu pobyt v lázních využít můžete, je třeba získat doporučení odborného lékaře, v případě hospitalizace pak ošetřujícího lékaře.

Samotný návrh na lázeňskou péči vystavuje praktický lékař (nebo ambulantní specialista). Ten také navrhne typ lázeňské péče a místo vhodné pro léčbu vašeho onemocnění. Pokud je takových míst víc, můžete si zařízení vybrat, případně určit preference. Zásadní je, aby s příslušným lázeňským zařízením měla smlouvu vaše zdravotní pojišťovna.

Praktický lékař návrh zašle vaší zdravotní pojišťovně, kde ho musí schválit revizní lékař. Schválený návrh pojišťovna pošle do lázní, o které stojíte nejvíce. Termín pobytu určí lázně podle své volné kapacity a k nástupu vás vyzvou.    

Pokud vám lázně schváleny nejsou a myslíte si, že na ně přesto máte nárok,  můžete se proti rozhodnutí u své zdravotní pojišťovny odvolat. Poučení, jakým způsobem a do kdy tak můžete učinit, je součástí každého rozhodnutí.  

Pokud vám zdravotní pojišťovna lázně neuhradí, možnou variantou je si lázeňskou péči zaplatit. Cena za lázeňský pobyt se pohybuje orientačně okolo 1200 až 3000 korun na den.