Chcete-li z jakýchkoliv důvodů změnit svou zdravotní pojišťovnu, můžete tak učinit jednou ročně. Právo na svobodnou volbu zdravotní pojišťovny je ukotveno v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Zdravotní pojišťovnu můžete změnit jen k 1. dni kalendářního pololetí (tedy buď k 1. lednu, nebo k 1. červenci daného roku). Vyplněnou a podepsanou papírovou přihlášku k nové pojišťovně je potřeba podat nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny (tedy do 30. září se změnou pojišťovny od 1. ledna, nebo do 31. března, pokud stojíte o změnu od 1. července).

Odhlášení od původní pojišťovny provede vaše nová zdravotní pojišťovna. Ta vám také zašle novou kartičku pojištěnce. O změně pojišťovny určitě nezapomeňte informovat svého zaměstnavatele a své ošetřující lékaře.