V rámci novely Energetického zákona vyšlo ve sbírce zákonů nařízení vlády č. 139/2024 Sb., o podmínkách uplatnění zvláštních práv zranitelného (ohroženého) zákazníka. Nařízení začne platit 1. července 2024.

Statut ohroženého zákazníka zaručuje, že dodavatel elektrické energie je povinen takovému zákazníkovi zajistit elektrickou energii i v době dlouhodobého výpadku elektrické energie. Vztahovat se bude na zařízení nezbytná pro zachování základních životních funkcí, jež nelze provozovat bez nepřetržité dodávky elektřiny.

Podle přílohy 1 tohoto nařízení jsou zranitelnými zákazníky uživatelé prostředků pro terapii nebo kompenzaci onemocnění, jako jsou například aktivní prostředky pro domácí oxygenoterapii, aktivní antidekubitní matrace nebo aktivní prostředky pro hemodialyzační léčbu.

V příloze 2 je pak vzor potvrzení o splnění podmínek pro přiznání zvláštních práv zranitelného zákazníka, které musí podepsat praktický nebo odborný lékař. Vyplněné se předává dodavateli elektrické energie konkrétního odběrného místa.