Životní minimum je uznaná minimální částka, potřebná k zajištění výživy a základních osobních potřeb.

Existenční minimum je uznaná minimální částka považovaná za potřebnou k zajištění výživy a základních osobních potřeb na úrovni, která umožňuje přežití.

Tato minima se využívají především pro určení nároku na dávky v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory.

Existenční minimum je v současné době 2 740 Kč.

Částky životního minima se určují podle počtu osob v domácnosti a podle jejich věku. Jeho výše je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.

Částky životního minima činí za měsíc:

- pro jednotlivce 4250 Kč

- pro první osobu v domácnosti 3910 Kč

- pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 3530 Kč

- pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let 2170 Kč

- pro nezaopatřené dítě ve věku 6 - 15 let 2670 Kč

- pro nezaopatřené dítě ve věku 15 - 26 let 3050 Kč

 

Součástí životního ani existenčního minima nejsou náklady na bydlení. Ty jsou řešeny poskytováním příspěvku na bydlení (v rámci Státní sociální podpory) a doplatkem na bydlení (v rámci Pomoci v hmotné nouzi) - viz samostatné články naší Poradny.

Podrobné informace lze nalézt v zákoně 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu a také na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí zde.