Životní minimum je minimální hranice peněžních příjmů, nutná k zajištění výživy a dalších základních osobních potřeb.

Existenční minimum je minimální hranice peněžních příjmů, která je považována za nutnou k zajištění výživy a dalších základních osobních potřeb na úrovni, která umožňuje přežití.

Tato minima se využívají především pro určení nároku na dávky v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory.

Existenční minimum je v současné době 2 490 Kč.

Částky životního minima se určují podle počtu osob v domácnosti a podle jejich věku. Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.

Částky životního minima činí za měsíc:

- pro jednotlivce 3860 Kč

- pro první osobu v domácnosti 3550 Kč

- pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 3200 Kč

- pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let 1970 Kč

- pro nezaopatřené dítě ve věku 6 - 15 let 2420 Kč

- pro nezaopatřené dítě ve věku 15 - 26 let 2770 Kč

 

Životní minimum ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení. Ty jsou řešeny v rámci systému státní sociální podpory poskytováním příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení (viz samostatné články naší Poradny).

Podrobné informace lze nalézt v zákoně 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu a také na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí zde.