Hmotná nouze je stav, kdy rodina/jednotlivec nemá dostatečné příjmy na uspokojení základních životních potřeb a současně nemůže vyřešit situaci vlastním přičiněním. Dávky v hmotné nouzi upravuje zákon 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvek na živobytí

Příspěvek na živobytí je základní dávka pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá rodině či jednotlivci při nedostatečném příjmu.

Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem jednotlivce či rodiny částky živobytí. Částka živobytí se odvíjí od existenčního a životního minima a stanovuje se individuálně na základě hodnocení možností a snahy člověka.

Doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení se poskytuje k uhrazení nákladů na bydlení osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi.  

Dávka je poskytována nájemci nebo vlastníkovi bytu, který má nárok na příspěvek na živobytí.

Mimořádná okamžitá pomoc

Mimořádná okamžitá pomoc je jednorázově poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, jejichž řešení nesnese žádný odklad.

Zákon stanoví situace, kdy vzniká na dávku nárok. Jedná se například o živelní pohromu nebo ohrožení sociálním vyloučením. Konkrétní informace o situacích a možné výši této dávky lze nalézt na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi se podávají na předepsaném tiskopisu (elektronické formuláře jsou k dispozici na integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí) na příslušné pobočce úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu občana. Jaké potřebné doklady a dokumenty zajistit a jak konkrétně postupovat, zjistíte na příslušné pobočce úřadu práce.