Průkaz pro osoby se zdravotním postižením je vydáván ve třech stupních – TP, ZTP a ZTP/P a jsou platné na území České republiky. Tyto průkazy opravňují své držitele k čerpání četných výhod ať již ve veřejné dopravě, tak při jednání na úřadech.

Kritéria pro přiznání jednotlivých průkazů osob se zdravotním postižením podle konkrétních zdravotních indikací naleznete ve vyhlášce 388/2013, v příloze 4. Podrobnější informace o průkazu osoby se zdravotním postižením lze najít v zákoně 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením v aktuálním znění.

Průkaz TP

Nárok na Průkaz TP mají osoby starší 1 roku se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace (i osoby s poruchou autistického spektra). Pro účely příspěvku na péči se jedná o osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost).

Držitel průkazu má právo na vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích s výjimkou těch, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky, a na přednost při osobním projednávání své záležitosti na úřadech, vyžaduje-li toto jednání delší čekání.

Průkaz ZTP

Nárok na Průkaz ZTP mají osoby starší 1 roku s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace (i osoby s poruchou autistického spektra). Pro účely příspěvku na péči se jedná o osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost).

Držitel průkazu má nárok na vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích s výjimkou těch, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky, na přednost při osobním projednávání své záležitosti na úřadech, na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), na slevu 75 % z jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a na slevu 75 % z jízdného na pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

Průkaz ZTP/P

Nárok na Průkaz ZTP/P mají osoby starší 1 roku se zvlášť těžkým (nebo úplným) funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce (i osoby s poruchou autistického spektra). Pro účely příspěvku na péči se jedná o osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost).

Držitel průkazu má nárok na vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích s výjimkou těch, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky, na přednost při osobním projednávání své záležitosti na úřadech, na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), na slevu 75 % z jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě, na slevu 75 % z jízdného na pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy, na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě nebo vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá.

Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením se podává na předepsaném tiskopisu (elektronické formuláře jsou k dispozici na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí zde) na příslušné krajské pobočce úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu občana. Jaké potřebné doklady a dokumenty zajistit a jak konkrétně postupovat, zjistíte na příslušné pobočce úřadu práce.