Domácí péče Home Care je výhradně zdravotní služba poskytovaná v domácím prostředí kvalifikovanými zdravotními sestrami. Definici a podrobnější informace o této službě naleznete v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Tato služba zahrnuje tři základní druhy péče: léčebně rehabilitační péči, jejímž cílem je maximální možné obnovení fyzických, poznávacích, řečových, smyslových a psychických funkcí pacienta, ošetřovatelskou péči, jejímž účelem je udržení, podpora a navrácení zdraví a uspokojování potřeb změněných nebo vzniklých v souvislosti se zhoršením zdravotního stavu a paliativní péči, jejímž účelem je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta trpícího nevyléčitelnou nemocí.

Služba je určena pacientům, kteří nemusejí být hospitalizováni, ale jejich stav vyžaduje dlouhodobou, pravidelnou a kvalifikovanou péči.

Nárok na poskytování domácí péče má každý občan České republiky, jehož ošetřující lékař po zhodnocení celkového zdravotního stavu a stavu sociálního prostředí rozhodne, že domácí péči potřebuje.

O domácí ošetřovatelskou péči můžete požádat u vašeho ošetřujícího lékaře. Tam zjistíte, jak postupovat a jaké doklady a dokumenty budete potřebovat. Služba je hrazená ze zdravotního pojištění.