Úřad práce (kontakty na jednotlivá pracoviště naleznete v našem adresáři zde) plní úkoly v oblastech zaměstnanosti a ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a je kompetentní i v oblasti výplaty nepojistných sociálních dávek.

Jedná se o dávky pro zdravotně postižené občany (příspěvek na provoz motorového vozidla, zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na opatření zvláštních pomůcek a vydávání průkazů TP, ZTP, ZTP/P), dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádné jednorázové dávky), příspěvek na péči a dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné a pohřebné).

Přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu můžete v případě pražských poboček zjistit na našich stránkách presbariery.cz.