Problematikou se zabývají jednotlivá kontaktní pracoviště úřadu práce, příslušná podle místa bydliště. Podrobné informace lze nalézt v zákoně 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením je upraveno Zákoníkem práce 262/2006 Sb..

Úřad práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví individuální plán pracovní rehabilitace, řeší zapracování osoby se zdravotním postižením, nabízí specializované rekvalifikační kurzy. Na základě písemné dohody s úřadem práce může být zaměstnavatelem zřízeno chráněné pracovní místo.

Na zřízení chráněného pracovního místa poskytuje úřad práce zaměstnavateli příspěvek. Zaměstnavateli, který provádí na svém pracovišti přípravu k práci osob se zdravotním postižením, může úřad práce uhradit náklady na přípravu k práci těchto osob. Zaměstnavateli zaměstnávajícímu na chráněných pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob.

Příslušný úřad práce povoluje také zřízení chráněné dílny a přispívá na něj. Po stanovenou dobu přispívá také na částečnou úhradu provozních nákladů. Provozovatelé chráněných dílen mohou navíc čerpat příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Podmínkou je, aby dílna zaměstnávala více než 60 procent osob se zdravotním postižením

Všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají víc než 25 zaměstnanců mají povinnost zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením. Pokud zaměstnavatel nezaměstná 4 % lidí se zdravotním postižením, musí ročně odvést do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné mzdy nebo nakoupit výrobky a služby z chráněné dílny ve výši sedminásobku průměrné mzdy.