Problematikou se zabývají jednotlivá kontaktní pracoviště úřadu práce, příslušná podle místa bydliště. Podrobné informace lze nalézt v zákoně 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Úřad práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví individuální plán pracovní rehabilitace, řeší zapracování osoby se zdravotním postižením, nabízí specializované rekvalifikační kurzy. Na základě písemné dohody s úřadem práce může být zaměstnavatelem zřízeno chráněné pracovní místo.

Na zřízení chráněného pracovního místa poskytuje úřad práce zaměstnavateli příspěvek. Zaměstnavateli, který provádí na svém pracovišti přípravu k práci osob se zdravotním postižením, může úřad práce uhradit náklady na přípravu k práci těchto osob. Zaměstnavateli zaměstnávajícímu na chráněných pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob.