Úkolem spinální jednotky je zajistit komplexní léčbu pacientů s poškozením míchy, způsobeném úrazem nebo nemocí, případně řešení komplikací zdravotního stavu u pacientů, kteří mají míšní lézi dlouhodoběji. V České republice byla jako první otevřena spinální jednotka v Brně.

V současné době jsou v ČR čtyři spinální jednotky při nemocnicích:

  • v Praze (Spinální jednotka při klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství ve FN Motol)
  • v Brně (Spinální jednotka při Klinice úrazové chirurgie FN Brno – Bohunice)
  • v Ostravě (Spinální jednotka při neurochirurgické klinice FN s poliklinikou Ostrava)
  • v Liberci (Spinální jednotka při traumatologicko-ortopedickém centru Krajské nemocnice Liberec, a. s.)

Další spinální jednotky fungují při rehabilitačních léčebnách Luže, Kladruby a Hrabyně.