Občanský zákoník nadaci vymezuje jako právnickou osobu, která dlouhodobě shromažďuje majetek mající sloužit užitečnému cíli. Více informací lze získat v zákoně 89/2012 Sb., občanském zákoníku od paragrafu 309 dále. 

V současné době jsou v České republice registrovány stovky nadací s různým zaměřením na cílové skupiny, řešenou problematiku a nabízející různou formu poskytování pomoci.

Nadaci lze požádat o finanční podporu například, potřebujete-li pomůcku nehrazenou státem, případně hrazenou jen z části. Některé nadace poskytují i finanční podporu na pořízení sociálních služeb, například na osobní asistenci. 

Seznam nadací, které můžete oslovit, najdete v našem adresáři zde. U každé konkrétní doporučujeme ověřit přesný postup, jakým způsobem o podporu žádat a jak v průběhu čerpání podpory postupovat.