Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením tyto osoby opravňuje parkovat na vyhrazených parkovacích stáních pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, požádat o zřízení vyhrazeného stání v blízkosti svého bydliště, a také stát po dobu nezbytně nutnou a v naléhavých případech s autem na místech zákazu stání, pokud tím nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu. V ČR vydávaný parkovací průkaz je platný v rámci celé EU.

Nárok na parkovací průkaz mají držitelé průkazů ZTP (s výjimkou sluchového postižení) a ZTP/P, kteří mají svůj automobil anebo jsou v nějakém přepravováni.

Průkaz vydává sociální odbor (případně vás odsud nasměrují, konkrétní odbor záleží vždy na interní struktuře úřadu dané obce) městského úřadu obce s rozšířenou působností příslušné podle místa bydliště žadatele. Tam lze získat i informace o konkrétním postupu a o tom, jaké potřebujete doklady a dokumenty.

Parkovací průkaz musí t vždy vyznačené konkrétní datum platnosti, průkaz s neomezenou platností je neplatný a je potřeba ho neprodleně vyměnit!