Tísňová péče je terénní sociální služba, poskytuje se v přirozeném sociálním prostředí klienta prostřednictvím zařízení distanční hlasové a elektronické komunikace. To mívá podobu snadno ovladatelného přístroje, který klient nosí stále při sobě. Tísňová péče je určena především osobám s vysokým rizikem ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu. V takovém případě dispečer tísňové péče poskytne nebo zprostředkuje neodkladnou pomoc.

Tísňová péče je upravena zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách (podrobnější informace naleznete v § 41). V rámci služby je možno poskytovat tyto úkony:

a) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci,

b) sociálně terapeutické činnosti,

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Tísňová péče je sociální službou poskytovanou za úhradu. Seznam poskytovatelů tísňové péče naleznete v našem adresáři zde nebo v registru sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí zde.