Paliativní péče je dobrou praxí v péči o pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo konečném stadiu. Jejím cílem je především tišení bolesti a dalších příznaků nemoci. Multidisciplinární tým složený z lékařského personálu, sociálních pracovníků, psychologů a duchovních pomáhá řešit také další obtíže, se kterými se mohou pacient a jeho rodina či blíz v dané situaci setkat.

Paliativní péče podporuje dobrou kvalitu života pacienta a to až do jeho samotného závěru. Kvalita života se přitom velmi často odvíjí právě od prostředí, ve kterém se pacient nachází a od péče, která mu tam je poskytována.

Mezi nejčastější zařízení, které paliativní péči poskytují, patří lůžkový hospic. Tato varianta je vhodná pro pacienty, kteří nemohou nebo nechtějí prožít závěr života doma. Lůžkové hospice nabízejí komplexní péči a snaží se přitom o co největší přiblížení domácímu prostředí, včetně možnosti ubytování blízkých přímo v hospici (seznam poskytovatelů pobytové hospicové péče naleznete v našem adresáři zde).

Mobilní hospic naopak poskytuje 24 hodin denně dostupnou specializovanou paliativní péči v domácím prostředí pacienta (některé z poskytovatelů domácí hospicové péče naleznete v našem adresáři zde).

Nemocniční paliativní péče zatím není v České republice běžná součást služeb, ale i tak se v nemocničním prostředí s paliativní péčí můžeme setkat ve formě paliativních týmů, se kterými mohou lékaři situaci konzultovat, nebo ve formě lůžkových oddělení paliativní péče, která mají podobu klasických oddělení s hospicovými lůžky.