Elektrický vozík je jednou z kompenzačních pomůcek, o jejichž předepsání můžete požádat svého odborného lékaře a kterou vám může uhradit vaše zdravotní pojišťovna. Specifický je však v tom, že pro jeho přidělení je potřeba vyplnit navíc ve spolupráci se specializovanými lékaři formulář, kterým se doloží, že vás zdravotní stav opravňuje k nároku na tuto pomůcku, a jste způsobilí ji bezpečně ovládat v silničním provozu.

Elektrický vozík, který vám bude vyhovat, vám může s ohledem na zdravotní stav doporučit ošetřující lékař,  odborný pracovník dodavatele či výrobce pomůcky. Jejich seznam najdete v našem adresáři zde.

Ve chvíli, kdy se rozhodnete pro konkrétní elektrický vozík z kategorie hrazených vaší zdravotní pojišťovnou (hrazené nejsou všechny, neváhejte se na to u dodavatele zeptat), požádejte pracovníka dodavatele o kód pomůcky a informace o tom, jakou specializaci musí mít lékař, který může vozík předepsat, a jestli úhrada dané pomůcky podléhá schválení revizním lékařem.

Pokud žádáte o elektrický vozík, předepisující lékař spolu s dalšími specialisty (jedná se o neurologa, ortopeda, rehabilitačního lékaře, psychologa/psychiatra, očního lékaře a popřípadě také internistu) vyplní „Formulář k přidělení elektrického vozíku“, který je k dispozici na pobočkách zdravotních pojišťoven nebo ke stažení zde. Při dalších žádostech budete navíc potřebovat vyřazovací protokol od firmy na minulý vozík. Předepisující lékař do formuláře uvede i specifikaci vozíku včetně kódů dle číselníku zdravotní pojišťovny.

V případě používání elektrického vozíku nezletilými je nutné přiložit i závazné prohlášení zákonných zástupců, že plně přebírají zodpovědnost z toho vyplývající.

Poté, co odborníci dojdou k závěru, že na elektrický vozík máte nárok a zvládnete jej bezpečně ovládat, je posledním krokem vyplněný formulář spolu s dostatečným zdůvodněním od předepisujícího lékaře předán reviznímu lékaři, který ve věci dále postupuje dle závazných pokynů příslušné pojišťovny

Až získáte vyplněný poukaz se všemi náležitostmi, obraťte se na dodavatele pomůcky, kde vám pomůcku buď rovnou vydají, nebo v domluvené dodací lhůtě individuálně zhotoví.