Podle § 3 zákona 52/2020 Sb., kterým se mění zákon 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, se rychlost elektrických invalidních vozíků, nad níž by je provozovatelé měli registrovat jako zvláštní vozidlo, zvyšuje z původních 6 na 15 kilometrů za hodinu.

Elektrický vozík se považuje za silniční vozidlo a je nutné jej registrovat v registru silničních vozidel také v případě, když jeho šířka nebo délka přesahuje 140 centimetrů nebo jeho maximální přípustná hmotnost převyšuje 450 kg.

Pokud jste si vozík pořídili z vlastních prostředků, konkrétní typ je toho konstrukčně schopen a zvládnete ho v této rychlosti bezpečně ovládat, pak je možno rychlost vozíku upravit. V některých případech stačí rychlost vozíku nastavit pomocí speciálního software. U jiných tipů je potřeba například vyměnit motor či doplnit zařízení pro stabilizaci jízdy. Pro více informací doporučujeme se obrátit na výrobce či dodavatele vašeho elektrického vozíku. 

Toto však neplatí, pokud vám byl vozík vydán s úhradou od zdravotní pojišťovny, kdy jeho maximální rychlost omezuje novela zákona O veřejném zdravotním pojištění 282/2018 Sb. Zde je v kategorizačním stromě uvedeno, že maximální rychlost elektrického vozíku je 6 km/h. Dodavatelská firma ani zákazník nejsou oprávněni si tuto maximální rychlost jakkoliv zvýšit.