Občanské poradny prostřednictvím odborně školených poradců nabízejí radu či pomoc zájemcům, kteří si nejsou jisti svými právy a povinnostmi a těm, kdo potřebují při řešení své obtížné sociální situace informace a podporu.

Občanské poradny jsou v systému sociálních služeb podle Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách zařazeny do sociálního poradenství, podrobné informace naleznete v § 37.

Odborné sociální poradenství je poskytováno podle potřeb jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením či poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí.

Poradenství je poskytováno bez úhrady. Seznam poraden naleznete například v našem adresáři zde.