Zákony České republiky souběh invalidního důchodu a výdělku ze zaměstnání či podnikání nijak nezakazují. Každý člověk se zdravotním postižením se může sám rozhodnout, v jakém rozsahu zvládne pracovní činnost vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, pracovnímu prostředí a obsahu pracovních činností.Je vhodné taky konkrétní zaměstnání prokonzultovat s lékařem, který je schopen určit, zda je v souladu se zdravotním stavem.

V případě invalidního důchodu pro invaliditu I. nebo II. stupně se s výdělkem v rámci možností počítá, protože doba pobírání takového důchodu se nezapočítává do doby pojištění pro nárok na starobní důchod. V případě, že výdělek ze zaměstnání ani podnikání nemáte, je dobré se zaevidovat na Úřadu práce. Doba evidence u Úřadu práce se totiž počítá jako náhradní doba pojištění pro starobní důchod. Výše výdělku není nijak omezena, je ale vhodné dbát omezení, která vyplývají ze snížené pracovní schopnosti. 

V případě invalidity III. stupně můžete rovněž vydělávat dle svých možností bez omezení výše výdělku. Rozsah pracovního zatížení by měl odpovídat snížené pracovní schopnosti a zdravotnímu omezení. Na rozdíl od nižších stupňů ID se pobírání invalidního důchodu v tomto stupni započítává do náhradní doby zaměstnání, tudíž se tato doba zahrnuje do potřebné doby pro nárok na starobní důchod.