Osvobození od zpoplatnění pozemních komunikací týkající se osob se zdravotním postižením je upraveno zákonem 227/2019 Sb., konkrétně § 20a písmenem h. To zní: „Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP, nebo průkazu ZTP/P, pokud provozovatelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.“

 

Osvobození se vztahuje i na osoby postižené úplnou nebo praktickou hluchotou. Osoba s postižením nebo osoba jí blízká musí být provozovatelem, nikoliv již držitelem silničního motorového vozidla, ale je třeba, aby se nacházela ve vozidle. Možnost využít osvobození od poplatku od zpoplatnění pozemních komunikací mají pouze držitelé průkazu ZTP či ZTP/P.

Zákon bohužel neupravuje situace, kdy je osoba s postižením přepravována například do školského či zdravotnického zařízení, kde zůstává, zatímco řidič se vozidlem vrací zpět po zpoplatněné silnici. Podle komentářů k zákonu by se mělo osvobození od zpoplatnění vztahovat i na návrat samotného řidiče z místa, kam osobu s postižením vezl. V takových případech je doporučeno vyžádat si potvrzení o přijetí osoby s postižením příslušným zařízením.

Od 1. ledna 2021 na českých zpoplatněných úsecích silnic nahradila papírové dálniční kupóny elektronická dálniční známka. Pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a zároveň parkovacího průkazu se ale zatím nic nemění. Nemusí tedy i nadále kupovat elektronickou dálniční známku. Jen je potřeba vědět, že kontrola, zda vozidla mají zaplacenou elektronickou dálniční známku bude prováděna pomocí kamer, takže u vozidel držitelů průkazů ZTP a ZTP/P systém nahlásí, že není zaplacena dálniční známka. Proto je pro takový případ nutné mít sebou ve vozidle všechny související doklady.