Zpoplatnění dálnic a vybraných silnic I. třídy je upraveno zákonem 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. V § 20a odst. 1 jsou uvedeny četné výjimky, kdy poplatek není třeba hradit.

Osvobození od zpoplatnění pozemních komunikací týkající se osob se zdravotním postižením je upraveno písmenem h. To zní: „Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.“

1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela výše zmíněného zákona, označená číslem 227/2019 Sb. Nově § 20a odst. písm. h) bude znít takto:

„Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP, nebo průkazu ZTP/P, pokud provozovatelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.“

Osvobození se tedy bude vztahovat i na osoby postižené úplnou nebo praktickou hluchotou. Osoba s postižením nebo osoba jí blízká musí být provozovatelem, nikoliv již držitelem silničního motorového vozidla, ale je třeba, aby se nacházela ve vozidle. Možnost využít osvobození od poplatku od zpoplatnění pozemních komunikací mají pouze držitelé průkazu ZTP či ZTP/P.

Zákon bohužel neupravuje situace, kdy je osoba s postižením přepravována například do školského či zdravotnického zařízení, kde zůstává, zatímco řidič se vozidlem vrací zpět po zpoplatněné silnici. Podle komentářů k zákonu by se mělo osvobození od zpoplatnění vztahovat i na návrat samotného řidiče z místa, kam osobu s postižením vezl. V takových případech je doporučeno vyžádat si potvrzení o přijetí osoby s postižením příslušným zařízením.

Řidiče osobních automobilů čeká zároveň od 1. ledna 2021 na českých zpoplatněných úsecích silnic zásadní změna, kdy papírové dálniční kupóny nahradí nová elektronická dálniční známka. Pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a zároveň parkovacího průkazu se ale zatím nic nemění. Nemusí tedy i nadále kupovat elektronickou dálniční známku. Jen je potřeba vědět, že kontrola, zda vozidla mají zaplacenou elektronickou dálniční známku bude prováděna pomocí kamer, takže u vozidel držitelů průkazů ZTP a ZTP/P systém nahlásí, že není zaplacena dálniční známka. Proto je pro takový případ nutné mít sebou ve vozidle všechny související doklady.