Při plánovaném využití letecké přepravy mohou cestující s omezenou schopností pohybu a orientace oslovit letiště s žádostí o dopomoc při pohybu v jejich prostorách.

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a rady 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě jsou provozovatelé letišť povinni zajistit asistenční služby pro osoby se zdravotním postižením.

Níže najdete informace o této službě na českých veřejných mezinárodních letištích.

Praha

Asistence je poskytována při odbavení na příletu i odletu, při přesunu v prostorách letiště, při vyzvednutí zavazadel či při cestě k vašemu vozidlu. Na pražském letišti je 20 informačních kiosků, kde můžete kontaktovat dispečink a o asistenci požádat, doporučuje se to však učinit s předstihem alespoň 36 hodin u letecké společnosti, kde si kupujete letenky, nebo v cestovní kanceláři. Asistence je poskytována zdarma. Více informací najdete zde.

Brno

Asistenční služba při odbavení je na letišti v Brně zdarma poskytována všem cestujícím se sníženou mobilitou. Zde je potřeba, aby cestující požádal o asistenci nejpozději 48 hodin před plánovaným odletem svého leteckého dopravce, nebo cestovní kancelář, u které si letenku zakoupil. Více informací najdete zde.

Ostrava

O asistenční službu při odbavení na příletu či odletu na letišti Ostrava je nutné si předem (nejméně 48 hodin) požádat prostřednictvím leteckého dopravce, cestovní kanceláře nebo tak můžete učinit sami. Potřebné informace k tomu najdete zde.

Karlovy Vary

Cestujícím je poskytována na letišti bezplatně pomoc, která odpovídá jejich zvláštním potřebám. Lze o ní požádat přímo ve veřejné hale u panelu s označením Special Assistance Enquiries či u pracovnic/pracovníků na odbavovacích přepážkách, případně to můžete učinit s předstihem pomocí kontaktních údajů, které naleznete zde.

Pardubice

Letiště informace o asistenci pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na svých stránkách nezmiňuje, ale v běžném rozsahu ji poskytuje. Lze o ni požádat vaši cestovní kancelář, prodejce letenek, nebo přímo na letišti. Kontaktní údaje naleznete zde.