Tento článek přináší informace o možnosti dávek, které můžete využít, pokud u vás vznikne potřeba léčit se v domácím prostředí za pomoci další osoby. Jedná se dávky nemocenského pojištění, to je upraveno zákonem 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění ve znění pozdějších předpisů.

Ošetřovné představuje finanční podporu v situacích, kdy potřebujete krátkodobě pomoc druhé dospělé osoby.

Ošetřovné náleží při onemocnění dítěte nebo jiného člena rodiny, týká se pouze pečujících zaměstnanců pracujících na pracovní smlouvu a je při péči o dospělé osoby poskytováno maximálně v délce 9 dnů. Pokud potřeba péče trvá, zaměstnavatel musí omluvit absenci pečujícího, ale za další dny již nenáleží výplata dávky.

Pečující se mohou v průběhu ošetřování jednou vystřídat. V tom případě druhý pečující v pořadí uplatní nárok na ošetřovné předepsaným tiskopisem. Tiskopisy vyplněné ošetřujícím lékařem předá zaměstnanec svému zaměstnavateli.

Doklad o nároku na ošetřovné vystavuje ošetřující lékař osoby, která onemocněla, tam lze zjistit i konkrétní postup a jaké potřebujete doklady a dokumenty.

Dlouhodobé ošetřovné lze získat na dobu 90 dnů při péči o vážně nemocné a zdravotně postižené osoby, u kterých nastalo zhoršení zdravotního stavu.

Nárok na tuto dávku má pojištěnec, pečující o osobu, která potřebuje poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí poté, co byla propuštěna z pobytu v nemocnici trvajícího alespoň 4 po sobě jdoucí kalendářní dny (požadavek hospitalizace se netýká nevyléčitelně nemocných).

Pečující musí být buď příbuzným, případně druhem (družkou) ošetřované osoby nebo jinou fyzickou osobou žijící trvale s ošetřovanou osobou v domácnosti. Na dávku mají nárok jak zaměstnanci, tak podnikatelé, kteří mají hrazené nemocenské pojištění.

Dávku dlouhodobé ošetřovné lze využít pouze jednou za 12 měsíců. Na péči o jednoho nemocného je možné se s někým dalším střídat, ale výplata dávky náleží vždy pouze jednou.

O vzniku potřeby dlouhodobé péče rozhodne ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče a vystaví předepsaný tiskopis Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče, a to na žádost ošetřované osoby, jejího zákonného zástupce, opatrovníka anebo osoby určené ošetřovanou osobou.

Podrobné informace naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení zde.