Pokud jste se prokazatelně vlivem opatření spojených s koronavirovou pandemií ocitli ve finanční tísni, kdy nemáte prostředky ani na uspokojení základních životních potřeb, můžete požádat o novou jednorázovou dávku Mimořádná okamžitá pomoc MOP COVID-19.

Žádost o dávku je nutno odůvodnit a pro její poskytnutí se posuzuje příjem všech osob ve společné domácnosti, k majetku v tomto případě přihlíženo není.

O dávku se žádá na pobočkách úřadu práce (kontakty naleznete zde) a nárok na ni má každý, kdo žije v České republice a ocitl se v souvislosti s COVID-19 v závažných finančních problémech. To se prokazuje například výpisem z účtu či nájemní smlouvou. Podrobné informace a formulář naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí zde.