Změnit zdravotní pojišťovnu je možné jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí (1. ledna nebo 1. července). Přihlášku opatřenou podpisem je nutné podat vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. Když tedy podáte přihlášku do 31. března, stanete se klientem nové pojišťovny od 1. července. 

Přihláška je k dispozici na webu, nebo na kterékoli pobočce vybrané pojišťovny, lze jí odeslat i emailem nebo přes datovou schránku. Pojištěnec musí o změně informovat svého ošetřujícího praktického lékaře a je-li zaměstnán, pak také svého zaměstnavatele.